Servicii de intretinere si reparatii cu piese incluse pentru barierele din Complex Moxa si Occidentului apartinand ASE Bucuresti

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze “Servicii de intretinere si reparatii cu piese incluse pentru barierele din Complex Moxa si Occidentului apartinand ASE Bucuresti”, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43, alin. (1) si (2) din HG 395/2016.

Operatorii economici interesati sa participe pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini si invitatia de participare, anexate

***In urma unei clarificari trimise din partea unui operator economic intesat sa participe ,autoritatea contractanta clarfica urmatorul aspect: având în vedere faptul că tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces cod COR 352130 are competențe asemănătoare cu Inginer sisteme de securitate COR 215222,  suntem de acord cu ambele variante de participare.