Servicii de expertiză

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze servicii de expertiză tehnică lucrări de restaurare fațadă și hidroizolație subsol, tipografie și verificarea instalațiilor la imobil Piața Romană nr.6 , cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză.

Descriere achiziție:

Servicii de expertiză tehnică lucrări de restaurare fațadă și hidroizolație subsol, tipografie și verificarea instalațiilor la imobil Angelescu, Piața Romană nr.6.

Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat.

Valoarea estimată a achiziției este de 130.000,00 lei fără TVA.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 13.05.2020, ora 13:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” cu condiția respectării celorlalte criterii și specificații tehnice din Caietul de sarcini.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.