Achizitie „Lucrari de reparatii capitale lifturi aflate in imobilul Virgil Madgearu”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de Lucrari de reparatii capitale lifturi aflate in imobilul Virgil Madgearu”, cod CPV: 45453000‐7 ‐ Lucrări de reparații generale și de renovare , in urmatoarele conditii:

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 135.000,00 lei fara TVA;
  • Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform caiet de sarcini atașat
  • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut
  • Operatorii economici pot transmite ofertele, in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana cel târziu la data de 18.05.2020, ora 9:30, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA
  • Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.
  • Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrari.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.