Servicii de asistență, mentenanță sistem informatic integrat de bibliotecă TinREAD (versiune Expert)

Achiziție de ” Servicii de asistență, mentenanță sistem informatic integrat de bibliotecă TinREAD (versiune Expert)”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Servicii de asistență, mentenanță sistem informatic integrat de bibliotecă TinREAD (versiune Expert)”, cod CPV 72266000-7 – Servicii de consultanță pentru software (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 22.03.2022, ora 12:00 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția directă se va realiza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare  va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.