Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze: ”Servicii de proiectare lucrări de refacere si restaurare fațade imobil situat in Calea Griviței nr. 2 – 2A”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze: Servicii de proiectare lucrări de refacere si restaurare fațade imobil situat in Calea Griviței nr. 2 – 2A”

Cod CPV 71320000-7– Servicii de concepție tehnică Rev. 2).

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 06.04.2022, la adresa de e-mail: simona.iancu@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi “prețul cel mai scăzut“, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Nu se accepta oferte partiale/ variante/ oferte alternative.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, va fi incheiat un contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Valoarea maxima estimata este de: 131.650,00 lei fara TVA.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.