SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE „ECHIPAMENTE IT&C, PERIFERICE INFORMATICE, ACCESORII INFORMATICE ŞI MATERIAL INFORMATIC (CONSUMABILE)” ŞI DE „VIDEOPROIECTOARE”, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134197 – Beneficiar / Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti invită operatorii economici interesaţi să depună oferte la “SELECŢIA DE OFERTE” pe care o organizează în vederea atribuirii contractului de furnizare de „ECHIPAMENTE IT&C, PERIFERICE INFORMATICE, ACCESORII INFORMATICE ŞI MATERIAL INFORMATIC (CONSUMABILE)” ŞI DE „VIDEOPROIECTOARE”, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134197 – Beneficiar / Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Documentaţia de atribuire se constituie din Invitaţia de participare nr. 4249/29.09.2014, Anexa 1 – Caiet de sarcini, Anexa 2 – Modele “Formular de ofertă pentru produse” şi “Formular centralizator de preţuri pentru produse” şi Anexa 3 – Model formular “Evitarea conflictului de interese” – anexate prezentei.

Data şi ora limită de primire a ofertelor: 06.10.2014, ora 12,00.

Invitatie participare selectie oferte echip_acces IT si videoproiectie_POSDRU 134197 Anexa 1 Invitatie selectie of 4249_CAIET DE SARCINI_POSDRU 134197 ANEXA_2_MODEL PROPUNERE FINANCIARĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_SELECTIE_OFERTE_ECHIP SI ACCESORII IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU 134197 ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP SI ACCESORII IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU_134197