SELECTIE DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE MATERIALE CONSUMABILE PROIECT POSDRU ID 134197

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza SELECTIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de Materiale consumabile (rechizite, tonere si suporturi de memorie), prin modalitatea de cumparare directa, in beneficiul proiectului POSDRU “PERFORMANTA SI EXCELENTA IN CERCETAREA DOCTORALA POSDRU 134197 IN DOMENIUL STIINTELOR ECONOMICE DIN ROMANIA” Contract POSDRU/159/1.5/S/134197 Beneficiar/Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucuresti

Termen limita de depunere/primire a ofertelor:11.05.2015, ora 15:00.

Invitatie de participare la selectia de oferte
Anexa 1 -Caiet de sarcini
Anexa 2 – Modele formulare
Anexa 3 – Evitarea conflictului de interese