SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT&C_PROIECT POSDRU ID_134197

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de computere portabile, prin modalitatea de cumpărare directă, în beneficiul PROIECTULUI cu titlul “PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134197–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 24.11.2014, ora 15,00 –

Invitatie selectie oferte_echip IT_POSDRU 134197

Caiet de sarcini_Echip IT_POSDRU 134197

ANEXA_2_MODEL PROPUNERE FINANCIARĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_SELECTIE_OFERTE_ECHIP IT_POSDRU 134197_oct

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP IT_POSDRU_134197_oct