SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI– expert tematic, Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 387/SGU/SS/III

În baza Acordului de Grant AG387/SGU/SS/III din data de 15.09.2020 semnat cu MEC-UMPFE, Academia de Studii Economice din București/ Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a accesat în cadrul Schemei de Granturi Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, un grant pentru implementarea subproiectului Ecoul adaptabilității în mediul universitar și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor de consiliere a studenților prin intermediul unui expert tematic – consultant individual.

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) –să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in lnvitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.

ERATĂ

Având în vedere volumul mare de documente necesar dosarelor de înscriere, Academia de Studii Economice din Bucuresti a decis prelungirea termenului de depunere a candidaturilor până la data de 29.10.2021, ora 10:00.