Achiziție servicii de dezvoltare și suport Moodle

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” servicii de dezvoltare și suport Moodle”cod CPV: 72212190-7/Servicii de dezvoltare de software educaţional (Rev. 2), în următoarele condiții:

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
  • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale/ a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 24.09.2021,ora 12.00  
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: alice.herscher@ase.ro.
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
  • Achiziția directă se va  finaliza prin transmietrea unei comenzi ferme de prestare
  • Nu se accepta oferte partiale/oferte alternative.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.