Clarificarea nr. 2 la achizitia directa de LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

 

In data de 24.07.2017, a fost primita o solicitare de clarificari de la un operator economic in legatura cu achizitia directa „LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA”, inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. DAP 2982/24.07.2017.

Intrebare nr. 1: In lista cantitati este cuprins urmatorul articol: – Montare usi batante imitatie stejar – 8 mp, dar nu se specifica  materialul din care sunt fabricate? PVC sau alt material?

Raspuns nr. 1: In caietul de sarcini, la pct. D „Montare tamplarie PVC”, se specifica: ”Prevederile acestui capitol se refera la lucrarile de tamplarie si dulgherie cuprinzand: usi din P.V.C”; in consecinta, toata tamplaria inclusiv, usile batante imitatie stejar – 8 mp sunt confectionate din PVC.

Intrebare nr. 2: Certificatele de calitate pentru materialele licitate pot fi transmise decat dupa achizitionarea marfii. Singurele documente pe care le putem transmite, in prima faza sunt fisele tehnice.

Raspuns nr. 2:  In caietul de sarcini, la sectiunea Asigurarea calitatii, se specifica: ”Toate materialele vor avea caracteristicile tehnice corespunzatoare standardelor si normelor tehnice in vigoare, vor fi insotite de certificate de calitate, fise tehnice, agremente tehnice care sa ateste aceste caracteristici”. In consecinta, operatorii economici pot prezenta oricare din documentele mentionate mai sus, la data depunerii ofertei. Fisele tehnice sunt suficiente la transmiterea ofertei, cu conditia ca in momentul punerii in opera , operatorul economic sa prezinte certificate de calitate sau documente echivalente din care sa reiasa ca materialele respecta toate cerintele tehnice solicitate prin caietul de sarcini, fapt ce trebuie asumat de catre fiecare ofertant in cadrul propunerii tehnice.