Achizitie – servicii de medicina muncii

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii  de Medicina Muncii”, cod CPV: – 85147000-1  Servicii de medicina muncii (Rev 2).