Achizitie servicii de informare si publicitate in beneficiul proiectului proiectului ”Consolidare,reabilitare si modernizarea Corpului C2 (B), S+P+3E, Sali de curs’’ Cod SMIS 123788

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze servicii de informare si publicitate in beneficiul proiectului ”Consolidare, reabilitare si modernizarea Corpului C2 (B), S+P+3E, Sali de curs’’ Cod SMIS 123788 ,  cod CPV 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitatie de participare.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 16.12.2020, ora 13:00 la adresa de e-mail cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.