Servicii de productie, marketing, distributie si instruire pentru conferinta ICESS 2019

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Servicii de productie, marketing, distributie si instruire pentru conferinta ICESS 2019’’,  cod CPV 79800000-2– Servicii tipografice şi servicii conexe, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitatie de participare.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 15.12.2020, inclusiv la adresa de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro si cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.