Achizitie directa “Servicii de expertiza de risc seismic pentru Lotul 1 – Casa de Oaspeti si Lotul 2 – Caminele A1-A4 Belvedere”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de expertiza de risc seismic pentru Lotul 1  – Casa de Oaspeti si Lotul 2 – Caminele A1-A4 Belvedere”, cod CPV: – 71319000-7  Servicii de expertiza (Rev 2).

Anexa-Formulare-servicii expertiza seismica Lot 1 si Lot 2

CONTRACT DE SERVICII expertiza seismica

Caiet de sarcini expertiza risc seismic

Instructiuni-ofertanti expertiza seismica – 2 loturi