Achiziție de ” Subscripții de suite de jocuri online de afaceri”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Subscripții de suite de jocuri online de afaceri”, cod CPV 80400000-8 – Servicii de educare a adulților și alte servicii de învățământ (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 28.02.2022 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Achiziția directă se va realiza prin semnarea unui contract/ unei comenzi de prestări servicii, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.