Servicii de mentenanță supraveghere video

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze “Servicii de mentenanță supraveghere video”,

cod CPV: 50343000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video,

în următoarele condiții:

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
  • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 25.02.2022, ora 10:00.
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro
  • Ofertele  vor  fi transmise în LEI fără TVA.
  • Achiziția directă se va realiza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare  va fi postată în Catalogul SEAP.
  • Plata va fi efectuată în contul de trezorerie în conformitate cu Legea nr. 72/2013.
  • NU se acceptă oferte parțiale/ variante/ oferte alternative.

Așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră.