Achizitie publica directa-Servicii de promovare

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze : Servicii de promovare pentru desfasurarea campaniei media privind admiterea 2022 si a ofertei educationale, Campanie media MBA si Campanie media INDE”, ”cod CPV 92400000-5– Servicii agentii de presa (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 14.03.2022, ora 12:00 la adresa de e-mail simona.iancu@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP, si va fi incheiat un  contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Valoarea maxima estimate este de 101.300,00 lei fara TVA.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.