Achizitie de servicii de servicii de reparatii si intretinere aparate de aer conditionat si instalatie de purificarea si climatizarea aerului, cu piese incluse

Academia de Studii Economice din București, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să achiziționeze servicii de reparatii si intretinere aparate de aer conditionat si instalatie de purificarea si climatizarea aerului, cu piese incluse.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 22.04.2020, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Valoarea estimata a achizitiei 134.283,02 lei fara TVA.