Achiziție consumabile de uz alimentar

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Consumabile de uz alimentar”, cod CPV: 39222100-5 – Articole de catering de unică folosință (Rev. 2), în următoarele condiții:

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
  • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.03.2021, ora 12:00
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresele: andreea.tancu@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
  • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.