Achiziție de servicii de medicina muncii (LOT 1) și servicii medicale de testare covid (LOT 2)

  • Modalitatea de achiziție:  SELECȚIE DE OFERTE, prin procedura proprie (P.O. DAP_02/2018), aferentă serviciilor  cuprinse în Anexa 2 la Legea 98/2016.
  • Criteriul de atribuire pe fiecare lot: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet de servicii”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietele de sarcini și Instrucțiuni și condiții ;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.03.2021, ora 09:00
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresele: alice.herscher@ase.ro Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Anexe: