Achizitie servicii furnizare cablu TV pentru caminele ASE

Academia de Studii Economice din București, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să achiziționeze servicii de furnizare cablu TV pentru caminele ASE din cadrul Directiei Sociale.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 26.02.2021, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Contractul va fi valabil de la data data semnarii acestuia de catre ambele parti pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, pana la data de 30.04.2022.

Valoarea estimata a achizitiei 85.650,00 lei fara TVA.