Achizitie camera digitala (aparat foto)

CĂTRE TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Academia de Studii Economice din Bucuresti  intenţionează să achiziţioneze prin “Cumpărare directă”, în beneficiul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141194  şi în conformitate cu prevederile art. 19 și 191 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare  Camera digitala  (Aparat foto)

În acest context , solicită operatorilor economici interesați depunerea de oferte, în conformitate cu cerințele specificate în Anunțul nr. 1018/18.03.2015  si Specificațiile tehnice anexate .

Prezentul anunț se va publica si pe site-ul  www.e-licitație.ro la secțiunea Publicitate – Anunțuri

Data limita pentru transmiterea ofertelor: 30.03.2015, ora 11,00

Anexe: 1. Anunt 1018/18.03.2015

2. Specificatii tehnice