Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze : ” Servicii de medicina muncii

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze : Servicii de medicina muncii”, cod CPV 85147000-1Servicii de medicina muncii (Rev.2)

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 26.04.2022, la adresa de e-mail simona.iancu@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Nu se accepta oferte partiale/ variante/ oferte alternative.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP, si va fi incheiat un contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Valoarea maxima estimatie este de: 100.849,00 lei fara TVA.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.