SOLICITARE OFERTE PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ECHIPAMENTE REPROGRAFIE

Academia de Studii Economice din Bucuresti , cu sediul in Bucuresti, str. Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 319.19.00 / fax 319.19.66 intentioneaza sa achizitioneze prin “achizitie directa” , conf. art. 19 din OUG 34/2006,  servicii de reparare    si intretinere echipamente de  repografie , conform documentatiei atasate.