Solicitare oferta pentru, intreţinerea spaţiilor verzi, stropirea trotuarelor şi a curţilor din cadrul imobilelelor de învăţământ ale ASE.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI  (ASE), cu sediul sector 1, telefon: 021-319.19.00, fax:40.21-319.19.66, e- mail: achiziipublice@ase.ro intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare.Aceste produse sunt necesare pentru : Întreţinerea spaţiilor verzi, stropirea trotuarelor şi a curţilor din cadrul imobilel  de învăţământ ale ASE.