SOLICITARE OFERTA SERVICII DE REPARARE A CAZANULUI PRINCIPAL DIN CENTRALA TERMICA A ASE – CAMIN BELVEDERE

Academia de Studii din Bucuresti intentioneaza sa achizitioneze servicii de reparare a cazanului principal din centrala termica a ASE – Camin Belvedere.

Încadrare în cod CPV: 50720000-8
Denumire conform Nomenclator: Servicii de reparare si intretinere a incalzirii centrale

Asteptam ofertele dvs. conform precizarilor din Invitatia de participare si a Specificatiilor tehnice atasate.