SOLICITARE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE LUCRARI DE REFACERE HIDROIZOLATIE TERASA CAMIN MOXA D

Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu sediul in Piata Romana nr. 6, Sectorul 1,
intentioneaza sa achizitioneze prin “achizitie directa”, in conformitate cu prevederile art. 19 din
OUG nr.34/2006, “Lucrari de refacere hidroizolatie terasa Camin Moxa D, in conformitate cu
solicitarile din Anexa 1 – Lista denumire activitati si total cantitati,

Incadrate in cod CPV 45261900
Denumire conform Nomenclator: Lucrari de reparare si de intretinere de acopehsuri.

Adresa executare lucrare: Camin Moxa D, situat in Str. Mihail Moxa nr 11, Sector 1, Bucuresti