Solicitare de oferta pentru achizita de lucrari de instalare tâmplărie nemetalică la Căminul Moxa E

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE), cu sediul , Str. Piata Romana nr.6,sector 1, telefon: 021-319.19.00, fax:40.21-319.19.66, e- mail: achiziipublice@ase.ro intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006, lucrari de instalare tâmplărie nemetalică la Căminul Moxa E. Cod CPV 45421150-0  , conform documentatiei atasate.