Solicitare de oferte pentru achizita directa a 3 bucăţi Bobină şi 3 bucăţi Carcasa pentru bobină

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE), cu sediul in Bucuresti, Str. Piata Romana nr.6, sector 1, telefon: 021-319.19.00, fax:40.21-319.19.66, e- mail: achiziipublice@ase.ro intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006, a 3 bucăţi Bobină  şi 3 bucăţi Carcasa pentru bobină , Cod CPV 31341000-8 ( bobine  de cablu, izolate ), conform documentatiei atasate.