ANUNT CUMPARARE DIRECTA “SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU161/2.1/G/141194

Catre,

Societatile interesate

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului  cu titlul „ A învăța practicând – a practica pentru a învăța”, contract de finanțare POSDRU161/2.1/G/141194, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  lansează, în calitate de autroitate contractantă, în baza OUG 34/2006, cu modificări și completări, achizi’ia prin cumpărare directă  de „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU/ POSDRU161/2.1/G/141194”, cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Denumire conform Nomenclator – Rev 2)