Servicii VTP(verificare tehnica periodica ) a instalațiilor sub presiune; cazanele si supapele de siguranta ale instalatiilor sub presiune;

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția Serviciilor VTP(verificare tehnica periodica ) a instalațiilor sub presiune; cazanele si supapele de siguranta ale instalatiilor sub presiune pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in caietul de sarcini si in Invitatia de participare  anexate.