ACHIZITE ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează să achiziționeze 9 elevatoare cu senile pentru urcat si coborât scări si 1 elevator pășitor pentru urcat si coborât scări necesare persoanelor cu dizabilități locomotorii fapt pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de produse – ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI – pentru a asigura accesul facil in imobilele Direcțiilor Administrative si Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.

Operatorii economici pot transmite ofertele pentru ambele categorii de produse sau oferta separata pe fiecare categorie de produs, in conditiile specificate in caietul de sarcini si in Invitatia de participare , anexate.

Caiet_de_sarcini_elevatoare_persoane_dizabilitati

Invitatie participare achizitie elevatoare_31.07.2019