Achizitie laptop-uri, imprimante laser si telefoane mobile in beneficiul proiectului SUSCHOICE

In cadrul proiectului SUSCHOICE – „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications”, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor descrise in caietul de sarcini atasat.

Caiet de sarcini SUSCHOICE

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 24.07.2019, ora 16:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Bugetul total, estimativ aprobat, pentru achizitia mai sus mentionata este 55,999.99 lei fara TVA, fiind compus din:

  • 29.411,76 lei fara TVA – laptop-uri
  • 16.806,72 lei fara TVA – imprimante laser
  • 9.781,51 lei fara TVA – telefoane mobile