Servicii de supraveghere și deservire a sistemului de automatizare al centralelor termice din imobilele Căderea Bastiliei și Virgil Madgearu

Bună ziua,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  „ Servicii de supraveghere și deservire a sistemului de automatizare al centralelor termice din imobilele Căderea Bastiliei și Virgil Madgearu”, cod CPV 71700000-5– Servicii de monitorizare şi de control, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 22.04.2021, inclusiv, la adresele de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.