SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPIATOARE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI

Academia de Studii Economica din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPIATOARE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI”, cu două LOTURI:

  • Lot 1 – Servicii de reparații și întreținere echipamente tipografice și copy printere cu piese incluse
  • Lot 2 – Servicii de reparații și întreținere copiatoare cu piese incluse

in conditiile descrise in Instructiunile pentru ofertanti si documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 25.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIPO

CAIET DE SARCINI SERVICE ECHIP TIPO_ 2018

Instructiuni ofertanti service TIPOGRAFIE