Selectie de oferte SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPY PRINTERE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI

Academia de Studii Economica din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPY PRINTERE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI”, in conditiile din documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 29.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIPO

CAIET DE SARCINI SERVICE ECHIP TIPO_ 2018

Instructiuni ofertanti service TIPOGRAFIE