SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE PENTRU DIRECTIA TIC

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, selectia de oferte, pentru atribuirea, prin modalitatea de achizitie directa, a contractului de SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE PENTRU DIRECTIA TIC, in conditiile descrise in Instructiunile pentru ofertanti si documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 22.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIC

CAIET DE SARCINI SERVICE TIC_2018

Instructiuni ofertanti service TIC