Achiziție Echipamente informatice, ce constau în Laptopuri și Tablete

Academia de Studii Economice din București, organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru echipamente informatice, în beneficiul proiectului, “Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) în vederea sustinerii si dezvoltarii componentei practice a activităților didactice –ECONVIV”- CNFIS-FDI-2020-0304,în următoarele condiții:

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 110.059,01 lei fara TVA;
  • Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile (Rev.2);
  • Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform specificații atașate
  • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”;
  • Termen de livrare: 5 zile;
  • Operatorii economici pot transmite ofertele, care să corespundă cu specificațiile atasate, pana cel târziu la data de 10.12.2020, ora 10:00, la adresa de e-mail carmen.tuca@ase.ro .
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA
  • Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.
  • Achiziția se va finaliza printr-o comandă fermă.
  • Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.