Scrumiere inox de exterior

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Scrumiere inox de exterior’’,  cod CPV 34928480-6– Containere şi pubele de deşeuri, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 07.04.2021, inclusiv la adresa de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.