Servicii de întreținere, revizie și reparații ascensoare cu piese incluse

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze “Servicii de întreținere, revizie și reparații ascensoare cu piese incluse.

COD CPV

50750000-7 – Servicii de întreţinere a ascensoarelor (Rev. 2)

42419510-4 – Piese pentru ascensoare (Rev. 2)

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Valoare estimata 118.715,97 lei fara TVA/ 12 luni.

Criteriul de atribuire va fi “prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Oferta va fi transmisă în LEI fără TVA.

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 13.07.2021, inclusiv, la adresa de e mail: achizitiipublice@ase.ro.

Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 09.07.2021, ora 12.00.

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP/SICAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.