Renovare imobil Virgil Madgearu, corp B, din Calea Dorobanților, nr. 15, Sector 1, București – Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de oferte în vederea atribuirii, prin achiziție directa,  a contractului de Renovare imobil Virgil Madgearu, corp B, din Calea Dorobanților, nr. 15, Sector 1, București – Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC”, Coduri CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare; 45421000-4 -Lucrari de tamplariei, in conditiile de mai jos.

Termen de depunere 10.08.2018 inclusiv

Caiet de sarcini ferestre Dorobanti 2_fin

Formulare-lucrari-Dorobanti 2

Instructiuni-ofertanti-Dorobanti 2

Model-contract-achizitie-lucrari-Dorobanti 2,