SELECŢIE DE OFERTE REPUBLICATĂ – PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT&C, PERIFERICE INFORMATICE, ACCESORII INFORMATICE ŞI MATERIAL INFORMATIC (CONSUMABILE)” ŞI „VIDEOPROIECTOARE – Proiect POSDRU ID_142115

Academia de Studii Economice din Bucureşti reprogramează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de „ECHIPAMENTE IT&C, PERIFERICE INFORMATICE, ACCESORII INFORMATICE ŞI MATERIAL INFORMATIC (CONSUMABILE)” ŞI DE „VIDEOPROIECTOARE”, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/142115 –Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 07.01.2015, ora 16,00

– Anexa 1  (Caiet de sarcini – ale  cărui  specificaţii tehnice au fost, parţial, modificate), Anexa 2  (Formular  de  ofertă / Centralizator de preţuri) şi Anexa 3  (Evitarea conflictului de interese)  sunt redate în fişierele mai jos publicate:

 

Invitatie selectie_5695_Echip IT-Videopr_POSDRU 142115

 

Anexa 1_Caiet de sarcini 5694_Echip IT-Videoproiect_POSDRU 142115

 

ANEXA_2_MODEL-PROPUNERE-FINANCIARĂ_CENTRALIZATOR-PREŢURI_SELECTIE_OFERTE_ECHIP-SI-ACCESORII-IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU-142115

 

ANEXA_3_EVITAREA-CONFLICTULUI-DE-INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP-SI-ACCESORII-IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU_142115