CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi  din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare :

SERVICII DE GESTIONARE INFORMATICA,  ce constau în: reînnoire/prelungire pentru o perioada de 1 an a  subscripcripţiei programului  Microsoft Dream Spark Premium (1 year RENEWAL Subscription Electronic Software Delivery – for Colleges/Universities, Sistem Departments only)

 

 În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

  • Datele de identificare ale societăţii: adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie, cod CAEN, precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu ASE.

Alte informaţii:

  • Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, in lei fara TVA,

Data   limită   pentru   transmiterea   ofertelor: 07.01.2014, ora 16:00, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Serviciul Achiziţii Publice, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5 – sectorul 1, etajul 3, biroul 5315, telefon 021/319.19.00/01, int. 333 ; prin fax la numărul: 021/319.19.66, sau e-mail: achizitiipublice@ase.ro

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE