SELECŢIE DE OFERTE REPUBLICATĂ – PENTRU ACHIZIŢIA DE “Echipamente IT&C şi periferice informatice” – Proiect POSDRU ID_138907

Academia de Studii Economice din Bucureşti reprogramează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de „Echipamente IT&C şi periferice informatice”, prin modalitatea de cumpărare directă, în beneficiul PROIECTULUI cu titlul “EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract  POSDRU/159/1.5/S/138907–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 23.12.2014, ora 11,00

– Anexa 1  (Caiet de sarcini – ale  cărui  specificaţii tehnice au fost, parţial, modificate), Anexa 2  (Formular  de  ofertă / Centralizator de preţuri) şi Anexa 3  (Evitarea conflictului de interese)  sunt redate în fişierele mai jos publicate.

 

Invitatie 5528_selectie_Echip IT_POSDRU 138907_v4

 

Anexa 1_Caiet de sarcini_Echip IT_POSDRU 138907

 

Anexa 2  FORMULAR OFERTĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_ECHIP_IT_PERIFERICE_POSDRU_138907_v4

 

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP IT SI PERIFERICE INF_POSDRU_138907_v4