SELECŢIE DE OFERTE REPUBLICATĂ (2) – PENTRU ACHIZIŢIA DE “Echipamente IT&C şi periferice informatice” – Proiect POSDRU ID_138907

Academia de Studii Economice din Bucureşti reprogramează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de „Echipamente IT&C şi periferice informatice”, prin modalitatea de cumpărare directă, în beneficiul PROIECTULUI cu titlul “EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 10.12.2014, ora 16,00

Invitatie 5370 selectie Echip POSDRU 138907

Anexa 1 _Caiet de sarcini_5215

Anexa 2 FORMULAR OFERTĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_ECHIP_IT_PERIFERICE_POSDRU_138907

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP IT SI PERIFERICE INF_POSDRU_138907