Invitatie de participare achizitie directa Lucrări pentru racordarea la reteaua de energie electrica la investitia Camin Occidentului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul in Piata Romana nr. 6,  Sectorul 1, intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă“, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006  Lucrări pentru racordarea la reteaua de energie electrica la investitia Camin Occidentului, imobil aflat in proprietatea Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în conformitate cu solicitările din Caietul de sarcini anexat, lucrari încadrate în Cod CPV 45231112-3, denumire conform Nomenclator: INSTALARE DE RETEA DE CONDUCTE.

LSECTIUNEA I _ Invitatie de participare achizitie Lucrari pentru racordarea la reteaua de energie electrica Camin Occidentului SECTIUNEA II _ caiet de sarcini + fisa calcul tarif racordare + aviz tehnic de racordare + certificat de urbanism SECTIUNEA II a _ Plan canalizare SECŢIUNEA III _ FormulareOCAŢIA  EXECUTĂRII  LUCRĂRILOR:    Camin Studentesc S + P + 6E Occidentului, Str. Occidentului nr. 7, Bucureşti