SELECŢIE DE OFERTE REPUBLICATĂ – PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT&C, PERIFERICE INFORMATICE, ACCESORII INFORMATICE ŞI MATERIAL INFORMATIC (CONSUMABILE)” ŞI „VIDEOPROIECTOARE – Proiect POSDRU ID_142115

Academia de Studii Economice din Bucureşti reprogramează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea contractului de furnizare de „ECHIPAMENTE IT&C, PERIFERICE INFORMATICE, ACCESORII INFORMATICE ŞI MATERIAL INFORMATIC (CONSUMABILE)” ŞI DE „VIDEOPROIECTOARE”, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/142115 –Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti.

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 11.12.2014, ora 14,00

Invitatie 5389 Selectie Echip POSDRU 142115

Caiet-de-sarcini_Echip-IT-acces-videoproiect_POSDRU-142115

ANEXA_2_MODEL PROPUNERE FINANCIARĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_SELECTIE_OFERTE_ECHIP SI ACCESORII IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU 142115

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP SI ACCESORII IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU_142115_oct