SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI RENOVARE LA CENTRUL DE CALCUL AFERENT IMOBILULUI ALEXANDRU MACEDONSKI AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de lucrări de reparaţii şi renovare la Centrul de calcul aferent imobilului Alexandru Macedonski, situate în Aleea poet Al. Macedonski nr. 2, sectorul 1.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de execuţie de lucrări, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3030/08.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat) şi Anexa 2 / Anexa 2.1 (Modele formulare – format Word editabil / Format PDF), mai jos publicate.

INVITAŢIE 3030_LUCRĂRI REPARAŢII_RENOVARE IMOBIL MACEDONSKI

ANEXA 1_CAIET DE SARCINI_LUCRARI REPARATII_RENOVARE_CENTRU CALCUL_Al MACEDONSKI

ANEXA 2_ Modele formulare_LUCRĂRI DE REPARAȚII RENOVARE_IMOBIL ALEXANDRU MACEDONSKI

ANEXA 2_1_LISTA cu cantitatile de lucrari_Centru de calcul_imobil Al Macedonski