RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI ALE UNOR POTENŢIALI OFERTANŢI, INTERESAŢI DE PARTICIPAREA LA SELECŢIILE DE OFERTE NR. 3029, 3030, 3031 şi 3032 – PUBLICATE LA LINK-UL https://achizitiipublice.ase.ro – ÎN DATA DE 08.07.2015 (ANUNŢURI DE PUBLICITATE VOLUNTARĂ SEAP – NR.: 16348, 16349, 16350 ŞI 16351 – DIN DATA DE 08.07.2015)

În fişierele mai jos postate, autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti publică Adresa nr. 3148/14.07.2015 (format PDF scanat), conţinând răspunsurile la solicitările de clarificări ale unor potenţiali ofertanţi, interesaţi de participarea la selecţiile de oferte aferente Invitaţiilor de participare nr. 3029, 3030, 3031 şi 3032 – publicate în cadrul prezentului link – https://achizitiipublice.ase.ro – în data de 08.07.2015 (Anunţuri de publicitate voluntară SEAP – nr.: 16348, 16349, 16350 şi 16351 – din data de 08.07.2015) precum şi Anexa Formularelor prezentate în completare, la solicitarea unui operator economic care a adresat clarificări. 

Adresa-raspunsuri-clarificari_3148_14-07-20151

ANEXA_ADRESA-RASPUNSURI-CLARIFICARI_3148_14-07-151